zaterdag 21 juni 2014

Taakomschrijvingen Vrijwilligers CV te laat

Mijn memoires krijgen nog een staartje. 'van anarcho-punk tot politicus' zou een verkoopsucces kunnen worden. Als ik het aantal bezoekers van het bericht als maatstaf neem. Vermits de kopers van de biografie maar anoniem konden blijven. Want reacties (met afzender) staan er dan weer niet bij.
Gisteren, vrijdag,  heb ik dan eindelijk een reactie gekregen op mijn aanbod de verkeersstrroom naar met name het campingveld van Cyclevision in goede banen te leiden. Waarbij ik tevens enige suggesties deed hoe dat er zou dienen uit te zien naar mijn bescheiden mening.
Ligfietsers die het opbrengen met de fiets en alleen een tentje te komen verdienen het om gevrijwaard te worden van overlast van gemotoriseerd vervoer bij het opslaan van hun tentje is de gedachte er achter. Met name het openen en met kracht (moeten) dichtslaan van metalen portieren dringt namelijk moeiteloos door oordopjes heen!
De hoofdzin van mijn betoog was eigenlijk "hoe kan ik me vrijwilliger melden voor de organisatie van iets waarvan ik niet weet hoe het georganiseerd gaat worden?". Sterker nog, het leidde er toe dat ik me zelfs helemaal niet inschreef voor het evenement. Het plan was eigenlijk om dan maar van een belendende (georganiseerde) camping de vorderingen aan de Velotilt en Wim's poging tot het meerijden met de 1-uurs race te gaan bekijken!
Welnu dat blijkt niet nodig. Er zijn me door Jan Eradus parkeersbepalingen gemaild waar ik me goed in vinden kan. Helaas pas nadat het inschrijven voor CV beëindigd is )-:
Maar ik vind mijn woord meer waard dan een bloedende inschrijfdatum. Dus zal mijn best gaan doen er om vrijdag 14:00 te zijn bij de hoofdingang. Daarvoor moet ik eigenlijk nog een extra dag vrij nemen, donderdag al. Om met de Limit te komen. Wat eveneens een erezaak is. Ik lijk wel een Johnny Rotten politicus!
Door het late verschijnen van deze 'Taakomschrijvingen Vrijwilligers' zijn er meer merkwaardige situaties ontstaan.
Zo staat Marjon vd K. als vrijwilligster ingeschreven die haar auto kennelijk graag op een andere manier neerzet(te?).
Ik hoop natuurlijk dat het allemaal gewoon gezellig wordt. Maar een grotere openheid, ook naar de bezoekers toe, en openbaarheid van bijtijds gepubliceerde gedragsbepalingen zouden alles veel makkelijker maken!
Door een gebrek aan vrijwilligers kan er jammer genoeg geen sprake zijn van een georganiseerde kinderopvang bijvoorbeeld. Daarom is waarschijnlijk de bepaling / het verzoek tussen de tenten niet te voetballen zodat kinderen ongestoord spelen kunnen op het campingveld.
De mogelijkheid om kampeerspullen uit te laden vanuit de auto op het tentenveld alvorens die op het beton te parkeren komt eigenlijk letterlijk van mijn hand. Ik denk daarbij aan mensen die misschien slecht ter been zijn maar nog wel kunnen fietsen (zoals mijzelf helaas nogal eens is overkomen).
Maar het moge duidelijk zijn dat als het geregend heeft de autobanden veel schade kunnen aanrichten aan het grasveld. En ook als er veel tenten en fietsen staan de eigenaars daarvan liever niet met een tussenrijdende auto te maken krijgen!
Dat geldt ook voor aankomen na het invallen van de duisternis. U bent niet de enige die een sportprestatie wil neerzetten de volgende dag...

Taakomschrijvingen Vrijwilligers Cycle Vision 2014.
Camping.
  • De “campingbeheerder” dient een verzamellijst van campinggasten te krijgen. De inschrijvingen zijn bekend. Nagaan of de gasten betaald hebben, namen checken en het aantal personen per kampeerplaats noteren. Nog niet betaald hebbende gasten verwijzen naar commissielid die algemeen overzicht houdt.
  • De campinggasten een plaats toewijzen. Tenten op het grote grasveld, campers en caravans op de betonbaan achter de kassa.
  • Auto’s alleen toestaan op het gras om de tentspullen naar de staanplaats te brengen. . Auto’s moeten geplaatst worden op het parkeerterrein. Vouwcaravans (Alpenkreutzers) wel op het gras maar zo dicht mogelijk bij de ingang.
  • Eenieder wijzen op de vuilverzamelplekken (containers).
  • Wijzen op de 2 in/uitgangen en het toiletgebouw achter de kassa. Er zijn nog meer toiletten en douches.
  • Tijdens races, in de stille periode, regelmatig surveillance over het terrein.
  • Kinderen willen graag spelen, doch s.v.p. niet voetballen tussen de tentopstelling.
  • Toezien op het schoonhouden van het terrein. Vriendelijk verzoeken!!
Kassa
  • De mensen aan de kassa dienen lijsten te hebben met de inschrijvingen van de bezoekers. De bezoekers is gevraagd het bewijs van betaling mee te nemen en deze te overleggen aan de kassa. Dit checken en de bezoeker voorzien van een polsbandje van bepaalde kleur. Dit zijn voornamelijk de mensen die het gehele weekend aanwezig zijn en meerdere inschrijvingen hebben gedaan (b.v. races en voeding).
  • Daggasten toegang laten betalen. De leiding moet wisselgeld verstrekt hebben! Ook deze mensen een merkteken van betaling geven.(polsbandje)
De poort.
  • De persoon aan de poort houdt toezicht op in – en uitgaand verkeer. Fietsen worden mee naar binnen genomen. Mensen met polsband en stempel moeten de


poort vrij kunnen passeren. Geen auto’s toestaan, m.u.v. hulpdiensten en mensen van de leiding.


  • Het is te verwachten dat er op sommige momenten een piekdrukte ontstaat. Vooral aan het begin van de dag met totale kassacrew werken, zodat eenieder de gang van zaken kent. Ook de steun van een commissielid lijkt wenselijk. Dit alles is een kwestie van inschatting van de situatie.
Blad 2
Beurs.
  • De standhouders een plaats toewijzen. Lijst van deelnemers moet in bezit zijn van de surveillant.
  • De standhouder kan een marktkraam gereserveerd hebben. De mensen verwijzen naar de plek van opslag van dat materiaal. Eventueel enige hulp bieden bij opbouw, echter, de surveillant moet zo veel mogelijk de handen vrij houden.
  • Tijdens de beurs verblijven op dat terrein. De surveillant fungeert als aanspreekpunt voor publiek en standhouders.
  • Enig toezicht houden op orde en netheid. Dit niet te geforceerd. Verwijs naar de vuilcontainers.
  • Toezicht houden op de “eerlijkheid”. We hebben een eerlijk publiek, er zijn echter veel kostbare spullen……..Neem zelf geen actie, roep hulp in van het commissielid. Een portofoon wordt verstrekt.
Lezingen.
  • Het programma bestuderen van de lezingen, verdeeld over de beide dagen.
  • Mogelijk verwijzingsbordjes ophangen naar het lezingen gebouw.
  • Het plaatsen van stoelen en spreekgestoelte voor de referaathouder.
  • Het plaatsen en instellen van geluid en beamer. Met hulp van het commissielid.
  • Het assisteren van de voordrachthouder.
  • Zo nodig bijplaatsen van stoelen bij overweldigende belangstelling.
  • Gezien de lage intensiteit van dit onderdeel, kunnen deze vrijwilligers ook nog elders ingezet worden.
Probeercircuit.
  • Inrichten van het terrein. Gebruik maken van oranje pylonnen en gekleurde afzettingsblokken.
  • De dagjesmensen wegwijs maken, verwijzen naar de diverse merken ligfietsen. Daarbij de eigenaren van de ter beschikken gestelde fietsen ondersteunen.
  • Bij grote belangstelling en dus wachttijden, in de gaten houden wie aan de beurt zijn, zorgen voor eerlijke doorstroming.
  • Mogelijk helpen bij eenvoudige lengteafstelling. Onder de 1 meter 50cm. is het beperkt mogelijk te ligfietsen. Sommige standhouders hebben wel kinderligfietsen.
  • Controleren of er goed op het parcours gebleven wordt en de juiste rijrichting behouden blijft.

Blad 3.
Parkeren
  • De auto’s komend over de aanvoerroute, begeleiden naar de parkeerruimte ter rechterzijde.
  • Proberen een goede formatie te creëren, zodat de auto’s die tegenover elkaar staan toch de ruimte houden om uit te parkeren.
  • Gedurende de dagen het parkeerterrein controleren.
  • Mogelijk ook aan het eind van de dag, na de laatste race, het weggaande verkeer begeleiden.
  • Voorkomen dat er geparkeerd gaat worden op de betonvlakte voor het kassagebouw, hetgeen erg aanlokkelijk is vanwege re grote ruimte. Niet toegestaan!
  • Altijd zorgen dat er doorgangsruimte is voor hulpdiensten (ambulance).
Verzorging.
  • Deze “vliegende brigade” gaat zorgen voor de mensen die op vaste posten zijn.
  • In de kantine kunnen koffie, thee en bekertjes, melk en suiker gehaald worden.
  • In de periode dat men “dienst” heeft gaat het tweetal langs alle posten/vrijwilligers om ze te voorzien van bovenstaande.
  • Hoe vaak, is een kwestie van gevoel.
  • Doordat ze alle vrijwilligers te spreken krijgen, kan het tweetal ook problemen/tekorten en wensen constateren en mogelijk doorgeven aan de commissieleden. Hoewel: men heeft portofoons, maar toch…….
  • Andere dranken worden niet verstrekt, de vrijwilligers krijgen ook nog consumptiebonnen. (van wie?).
Vrijwilligers voor de onderdelen: Wedstrijdtafel, wedstrijdleiding, uitgifte van materiaal, wedstrijdadministratie en baancommissaris (marshall), krijgen uitleg over hun specifieke taak tijdens een briefing. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de heren: Richard Blom, Tony Cornelissen en Gerard Arends.
Fotograaf: Logisch, geen taakomschrijving.

donderdag 12 juni 2014

Voorwiel Revolver hersteld

Omdat ik binnen vier werkdagen na het lezen van de aankondiging ervan besloot tot deelname aan de roeifietstocht heb ik er weer het originele voorwiel in gezet. Het lager daarvan liep niet helemaal lekker meer. Maar zodra daar, door enig transplantatiewerk met een andere naaf, sterk verbetering in kwam was de teerling geworpen
Hoewel ik met de brede 438 velg (die waarin ik een trommelrem bouwde) zoals nog wel eens gebruikt op Sinner fietsen banden kon vinden met een goed volume, hebben ze helaas allemaal nogal wat rubberprofiel. Wat ze goed grip geeft (zoals de Vredestein 37 mm San Marino) maar waardoor ze ook minder lekker rollen. En dat is een heel belangrijke faktor bij een fiets met intervaltransmissie.
Niet erg voor woon-werk vond ik steeds. Maar uit angst voor te rijden afstanden,  twee keer 70  km plus een tochtje van km 50. En die van mogelijk achter te blijven in de groep deden me voor de gladde 451 mm IRC Road Lite Ex kiezen.
Die bulpen op geen enkele manier naast de smalle Thys holkamer aerovelg. Wat in een goed bochtengedrag resulteert ondanks het smalle wegraakvlak.
Het probleem dat daarmee terugkeerde was dat van de heel snel aanlopende V-brake.
Dat heb ik opgelost door een setje Spaanse Vuelta's in te korten.
Het aanlopen wordt veroorzaakt door de korte slag remgrepen (die standaard op de Revolver 222 gemonteerd worden). Maar is hiermee verholpen.


En dit rijdt idd wat makkelijker. Ook woon-werk zoals ik vandaag kon vergelijken. Maar om eerlijk te zijn neemt ook de remwerking met de kortere remarmen wel af. Net wat minder dan het zelfgespaakte voorwiel met trommelrem....

Misschien slaag ik er in tzt de hydraulische velgremmen van de oude Thys 220 te herstellen voor de 222 ?


maandag 9 juni 2014

republikein in Hollands Kroon

Lokaal actief zijn in een federaal Europa is iets wat republikeinen als muziek in de oren klinkt. Daar aan mee doen helpt in één klap mee aan het terugdringen van het autogebruik :-)
Zelf aandrijvende Noordhollanders lieten eerder van zich spreken vanuit Heerhugowaard. Waar Kees van Hattum regelmatig velomobieltochten organiseerde. De aangrenzende gemeente is Hollands Kroon, waarvan het gemeentehuis staat in Anna Paulowna.


Dat is voor mij vanuit Amsterdam natuurlijk nog redelijk te beroetsen, 70 kilometer! Vooral ook omdat er een mogelijkheid bestond tot kamperen op het sportveldencomplex Kleine Sluis.
Nu heeft mijn Revolver ivm de gebruikelijke ww- ritjes helaas (nog) geen bagagedrager. Daar leek mijn 'Burley met verlaagd dak' (een tip van Pjotr) fietskarretje uitkomst te bieden. 
Die heeft het ook tot aan de finish in 'Zuidelijk' Amsterdam volgehouden met de home-made kogelkopbevestiging. Maar vraag niet hoeveel energie dit kostte!
De snelheid lag vaak maar op 18/19 km p.u. )-: met moeite 20. De wind die normaal betrekkelijk moeiteloos onder het stoeltje door kan werd nu op die laagte door het karretje afgevangen.
Maar, zoals we in Anna Paulowna al aan het speculeren waren is er nog iets anders mis. Bij thuiskomst blijkt door controle met de Magnificent 5 geleidewielrichter dat de 20" wieltjes uitspoor vertonen van ruim een centimeter.
Omdat ik eigenlijk pas laat met de voorbereiding van de recreatieve tocht begon is een test eenvoudig niet bij me op gekomen van het machinaal gemaakte ding (?) op sporing. Dat heeft me niet alleen het goede humeur gekost op vooral de heenweg. Op vrijdag vertrok ik na eerst met de Cheetah nog naar het werk te zijn geweest 's morgens. Maar ook een stel versleten banden!
Het voordeel van het late aankomen op het campingveld was wel dat ik mijn tent (onderaan, rechts) zo ver mogelijk weg  kon zetten van enige (jonge) mensen die het kennelijk nodig vonden met de auto te komen. De ziekte van deze tijd zeg maar. En zo betrekkelijk weinig van het portierrammen heb hoeven mee te pikken.

Oudere mannen nog dan ik kwamen op de fiets en Marloes zelfs 125 km met haar -bescheiden- kampeeruitrusting in de banaantas maatje small. Respect!
In totaal waren er bijna vijfentwintig deelnemers en deelneemsters. Het groepje dat voor de kortste route opteerde was in de minderheid. We startten slechts met z'n vieren onder leiding van Ingmar.
Daar kwam echter één heuse (van de 3) Thys tandems bij zodat we aangroeiden tot z'n zessen.
Het lage tempo beviel me in dit geval uitermate goed. Ik kon lekker lange slagen maken waarbij ik
goed de armen pakte en veel gestrekt kon uitrijden. En wat heerlijk zonder wringend fietskarretje!
Ook bij de 2 in ons groepje mee rijdende vrouwen kon ik merken dat zij in een opperbeste stemming waren. En zeg nou zelf, welke vent hoort er niet graag vanaf een rug-aan-rug tandem zeggen "Hé lekker al die mannen" ;-)
Een geweldig fijne tocht bij prachtig weer met uiteenzettingen van Ingmar over een bijzondere mechanische brug onder andere. Een gastvrij onthaal in de tuin van zijn huis als tussenstop. Waar Marieke een ontelbaar aantal lekkere hapjes en drankjes aanbood, soep, je kunt het zo gek niet bedenken of het was er.
En dat geldt ook voor de ontbijtservice van Cor die ik al kende als sportief meeroeier met Quests, mede toeschouwer bij ligfietswedstijden in Alkmaar enz., enz.
Dan waren daar ook nog Derk Thijs en zijn zus Bep die voorheen jarenlang de EK's in het verre Zeeland organiseerden...
Dus een geweldig geslaagd Pinksterweekend kortom!

woensdag 4 juni 2014

De Eigenfiets.nl uitlijnlatten

Om de inleidende theorie niet ingewikkelder te maken heb ik er denk ik wijs aan gedaan het nog niet te vermelden. Maar ik ben van begins af aan van plan geweest om aan de uiteinden van de velomobiel-uitlijnlatten axiaal gerichte bokwieltjes te plaatsen. 
Daardoor blijven de latten mooi evenwijdig lopen met de (laminaat-)vloer en zijn toch gemakkelijk met de wielen mee te draaien. Ik gebruikte er de skatewieltjes voor waar ik eerder nylon vulbussen 8 naar 6 mm uithaalde tbv de lagers in de voetenslede van de Revolver.

De latten zijn niet even breed maar beide 1m80 lang. Omdat het lastig is in de kopse kanten van zulke lange latten recht te boren met de boorstandaard bevestigde ik op 3 vd 4 hoeken losse plankjes. Met de 8 mm assen er in. Op enige afstand van de touw-geleidewieltjes om de haaks erop staande bevestiging daavan niet te kruizen.
Een best prettig stukje houtbewerking aan de workmate tussen de buien door.
Omdat de geleidewieltjes strak (maar vrij lopend) in de uitsparingen vallen kan het koord er niet af lopen.
Het schematisch weergegeven oprolmechanisme heb ik voor de praktijk van alle dag vereenvoudigd. Door een elastiek en een extra (vijfde) geleidewieltje. Dat elastiek trekt de uiteinden van het bijeengeknoopte koord nu eenvoudig één richting op :-) Dit kan ik ook zo loshaken.

Wat ook nog weer eenvoudiger blijkt is de verbinding aan de voorwielen: Door het midden van de latten ter hoogte van de assen te zetten houdt het elastiek het zaakje precies waar het zitten moet!
Het "rode wijzertje" is het kunstof veerdingetje geworden dat aan mijn Crivit fietsbroek bungelde. Dat kun je namelijk ook met 'n 8-knoopje doen.
Het dingetje wijst 'evenwijdig' aan door boven de blauwe streep op de linker lat uit te komen. Die kan ik vanuit de C-Alleweder zien dus een (scheer)spiegel op de grond is ook al niet nodig.


IJken zonder meetwerk is mogelijk door de latten om een machinaal vervaardigde klapkrat te
plaatsen. En het schuifje los te laten op de lijn waar ik straks met m'n hoofd vanuit de Limit boven zal hangen.
Het koord gaat hoog genoeg over de grond om er nog een lat onderdoor te schuiven dat tegen het achtewiel ligt. Zo kan ik de rechtuitstand(en) synchroniseren.
Gemak dient de mens en bevestigt mijn vermoeden. Het voorwiel met de 90 mm trommelrem remt niet alleen beter maar ook de sporing behoeft verder geen aanpassing.

Wel kan ik een lichte neiging tot toespoor vaststellen bij het instappen. Maar die is minimaal en wordt vast wel gecompenseerd als ik -zonder uitlijngereedschap uiteraard- begin te fietsen!zondag 1 juni 2014

vrijwilliger CV?

Ik heb de uitlijnlatten gebouwd en gebruikt. Omdat me dat persoonlijk zou interesseren daarover te lezen zal ik daar ook zeker nog over schrijven. Persoonlijke dingen en fietstochten van anderen hebben mijn interesse wat minder. Dus voel ik me vrij van de mijne niet altijd te berichten. En de verhalen van anderen daar over een beetje over te slaan.
Maar misschien kan ik u toch bedienen ;-)
Als iemand willens en wetens het kampeerplezier van andere ligfietsers dwarsboomt en/of de organisatie van een 'ligfietsevenement' daar geen beleid over blijkt te hebben blog ik daar wel over. Omdat het me in het algemeen belang lijkt om dat te doen.
Ik heb twee keer eerder vrijwilligerswerk gedaan voor de organisatie van CycleVision. Het belang van de rol wil ik ook zeker niet overdrijven, maar het gaat om het feit dat je je ergens mede verantwoordelijk voor stelt.
Gelijk zie ik hierbij een positieve rol weggelegd om iets constructiefs bij te dragen aan het parkeerbeleid van auto's en velomobieltrailers. Namelijk die niet op het kampeerveld maar op een gescheiden parkeerterrein.
Voor het toezicht op het naleven hiervan heb ik mij dan ook o.a. aangeboden.

Kijkend vanuit de lucht via Google-Earth zie ik dat Raceway Venray op 1-1-2005 kennelijk nog aangelegd moest worden?


Ook als ik op de link 'kamperen' klik op hun site loopt die niet door. Dus is het campingveld kennelijk nog onder constructie? Dat belooft, gezien mijn ervaring op het paastreffen dan niet veel goeds voor de kwetsbare kampeerder. Die kon wel eens onaangenaam in de verdrukking kunnen komen tussen de auto's.
Tot diep in de nacht uit de slaap gehouden worden door dichtslaande autoportieren komt ook de wedstrijdresultaten echt niet ten goede!
Mijn aanbod het e.e.a. in goede banen te leiden als vrijwilliger werd beantwoord maar ik kreeg geen uitsluitsel:  " Fijn dat wij op jouw inzet kunnen rekenen. En dank voor je suggesties. Circa twee weken voor de Cycle Vision neemt onze vrijwilligerscoördinator  contact met je op "

Wat mij betreft blijft dus feitelijk alles nog in het ongewisse. Wil ik mij mede verantwoordelijk stellen voor de organisatie van iets waarvan ik het beleid niet ken?
Wel weet ik dat ik mijn tent niet wil opzetten als ik daar vogelvrij sta voor opdringerige automobilisten/stes.
Dan prefereer ik mijn toevlucht te nemen tot een reguliere camping in de omgeving. Waar beslist geen auto's tussen de tenten mogen blijven staan!
Maar door de extra afstand die ik moet overbruggen daardoor zal ik echt geen tijd en motivatie meer hebben voor de andere aangeboden diensten. Die van baanbewaker en/of oppas van de kinderen!