zaterdag 21 juni 2014

Taakomschrijvingen Vrijwilligers CV te laat

Mijn memoires krijgen nog een staartje. 'van anarcho-punk tot politicus' zou een verkoopsucces kunnen worden. Als ik het aantal bezoekers van het bericht als maatstaf neem. Vermits de kopers van de biografie maar anoniem konden blijven. Want reacties (met afzender) staan er dan weer niet bij.
Gisteren, vrijdag,  heb ik dan eindelijk een reactie gekregen op mijn aanbod de verkeersstrroom naar met name het campingveld van Cyclevision in goede banen te leiden. Waarbij ik tevens enige suggesties deed hoe dat er zou dienen uit te zien naar mijn bescheiden mening.
Ligfietsers die het opbrengen met de fiets en alleen een tentje te komen verdienen het om gevrijwaard te worden van overlast van gemotoriseerd vervoer bij het opslaan van hun tentje is de gedachte er achter. Met name het openen en met kracht (moeten) dichtslaan van metalen portieren dringt namelijk moeiteloos door oordopjes heen!
De hoofdzin van mijn betoog was eigenlijk "hoe kan ik me vrijwilliger melden voor de organisatie van iets waarvan ik niet weet hoe het georganiseerd gaat worden?". Sterker nog, het leidde er toe dat ik me zelfs helemaal niet inschreef voor het evenement. Het plan was eigenlijk om dan maar van een belendende (georganiseerde) camping de vorderingen aan de Velotilt en Wim's poging tot het meerijden met de 1-uurs race te gaan bekijken!
Welnu dat blijkt niet nodig. Er zijn me door Jan Eradus parkeersbepalingen gemaild waar ik me goed in vinden kan. Helaas pas nadat het inschrijven voor CV beëindigd is )-:
Maar ik vind mijn woord meer waard dan een bloedende inschrijfdatum. Dus zal mijn best gaan doen er om vrijdag 14:00 te zijn bij de hoofdingang. Daarvoor moet ik eigenlijk nog een extra dag vrij nemen, donderdag al. Om met de Limit te komen. Wat eveneens een erezaak is. Ik lijk wel een Johnny Rotten politicus!
Door het late verschijnen van deze 'Taakomschrijvingen Vrijwilligers' zijn er meer merkwaardige situaties ontstaan.
Zo staat Marjon vd K. als vrijwilligster ingeschreven die haar auto kennelijk graag op een andere manier neerzet(te?).
Ik hoop natuurlijk dat het allemaal gewoon gezellig wordt. Maar een grotere openheid, ook naar de bezoekers toe, en openbaarheid van bijtijds gepubliceerde gedragsbepalingen zouden alles veel makkelijker maken!
Door een gebrek aan vrijwilligers kan er jammer genoeg geen sprake zijn van een georganiseerde kinderopvang bijvoorbeeld. Daarom is waarschijnlijk de bepaling / het verzoek tussen de tenten niet te voetballen zodat kinderen ongestoord spelen kunnen op het campingveld.
De mogelijkheid om kampeerspullen uit te laden vanuit de auto op het tentenveld alvorens die op het beton te parkeren komt eigenlijk letterlijk van mijn hand. Ik denk daarbij aan mensen die misschien slecht ter been zijn maar nog wel kunnen fietsen (zoals mijzelf helaas nogal eens is overkomen).
Maar het moge duidelijk zijn dat als het geregend heeft de autobanden veel schade kunnen aanrichten aan het grasveld. En ook als er veel tenten en fietsen staan de eigenaars daarvan liever niet met een tussenrijdende auto te maken krijgen!
Dat geldt ook voor aankomen na het invallen van de duisternis. U bent niet de enige die een sportprestatie wil neerzetten de volgende dag...

Taakomschrijvingen Vrijwilligers Cycle Vision 2014.
Camping.
 • De “campingbeheerder” dient een verzamellijst van campinggasten te krijgen. De inschrijvingen zijn bekend. Nagaan of de gasten betaald hebben, namen checken en het aantal personen per kampeerplaats noteren. Nog niet betaald hebbende gasten verwijzen naar commissielid die algemeen overzicht houdt.
 • De campinggasten een plaats toewijzen. Tenten op het grote grasveld, campers en caravans op de betonbaan achter de kassa.
 • Auto’s alleen toestaan op het gras om de tentspullen naar de staanplaats te brengen. . Auto’s moeten geplaatst worden op het parkeerterrein. Vouwcaravans (Alpenkreutzers) wel op het gras maar zo dicht mogelijk bij de ingang.
 • Eenieder wijzen op de vuilverzamelplekken (containers).
 • Wijzen op de 2 in/uitgangen en het toiletgebouw achter de kassa. Er zijn nog meer toiletten en douches.
 • Tijdens races, in de stille periode, regelmatig surveillance over het terrein.
 • Kinderen willen graag spelen, doch s.v.p. niet voetballen tussen de tentopstelling.
 • Toezien op het schoonhouden van het terrein. Vriendelijk verzoeken!!
Kassa
 • De mensen aan de kassa dienen lijsten te hebben met de inschrijvingen van de bezoekers. De bezoekers is gevraagd het bewijs van betaling mee te nemen en deze te overleggen aan de kassa. Dit checken en de bezoeker voorzien van een polsbandje van bepaalde kleur. Dit zijn voornamelijk de mensen die het gehele weekend aanwezig zijn en meerdere inschrijvingen hebben gedaan (b.v. races en voeding).
 • Daggasten toegang laten betalen. De leiding moet wisselgeld verstrekt hebben! Ook deze mensen een merkteken van betaling geven.(polsbandje)
De poort.
 • De persoon aan de poort houdt toezicht op in – en uitgaand verkeer. Fietsen worden mee naar binnen genomen. Mensen met polsband en stempel moeten de


poort vrij kunnen passeren. Geen auto’s toestaan, m.u.v. hulpdiensten en mensen van de leiding.


 • Het is te verwachten dat er op sommige momenten een piekdrukte ontstaat. Vooral aan het begin van de dag met totale kassacrew werken, zodat eenieder de gang van zaken kent. Ook de steun van een commissielid lijkt wenselijk. Dit alles is een kwestie van inschatting van de situatie.
Blad 2
Beurs.
 • De standhouders een plaats toewijzen. Lijst van deelnemers moet in bezit zijn van de surveillant.
 • De standhouder kan een marktkraam gereserveerd hebben. De mensen verwijzen naar de plek van opslag van dat materiaal. Eventueel enige hulp bieden bij opbouw, echter, de surveillant moet zo veel mogelijk de handen vrij houden.
 • Tijdens de beurs verblijven op dat terrein. De surveillant fungeert als aanspreekpunt voor publiek en standhouders.
 • Enig toezicht houden op orde en netheid. Dit niet te geforceerd. Verwijs naar de vuilcontainers.
 • Toezicht houden op de “eerlijkheid”. We hebben een eerlijk publiek, er zijn echter veel kostbare spullen……..Neem zelf geen actie, roep hulp in van het commissielid. Een portofoon wordt verstrekt.
Lezingen.
 • Het programma bestuderen van de lezingen, verdeeld over de beide dagen.
 • Mogelijk verwijzingsbordjes ophangen naar het lezingen gebouw.
 • Het plaatsen van stoelen en spreekgestoelte voor de referaathouder.
 • Het plaatsen en instellen van geluid en beamer. Met hulp van het commissielid.
 • Het assisteren van de voordrachthouder.
 • Zo nodig bijplaatsen van stoelen bij overweldigende belangstelling.
 • Gezien de lage intensiteit van dit onderdeel, kunnen deze vrijwilligers ook nog elders ingezet worden.
Probeercircuit.
 • Inrichten van het terrein. Gebruik maken van oranje pylonnen en gekleurde afzettingsblokken.
 • De dagjesmensen wegwijs maken, verwijzen naar de diverse merken ligfietsen. Daarbij de eigenaren van de ter beschikken gestelde fietsen ondersteunen.
 • Bij grote belangstelling en dus wachttijden, in de gaten houden wie aan de beurt zijn, zorgen voor eerlijke doorstroming.
 • Mogelijk helpen bij eenvoudige lengteafstelling. Onder de 1 meter 50cm. is het beperkt mogelijk te ligfietsen. Sommige standhouders hebben wel kinderligfietsen.
 • Controleren of er goed op het parcours gebleven wordt en de juiste rijrichting behouden blijft.

Blad 3.
Parkeren
 • De auto’s komend over de aanvoerroute, begeleiden naar de parkeerruimte ter rechterzijde.
 • Proberen een goede formatie te creëren, zodat de auto’s die tegenover elkaar staan toch de ruimte houden om uit te parkeren.
 • Gedurende de dagen het parkeerterrein controleren.
 • Mogelijk ook aan het eind van de dag, na de laatste race, het weggaande verkeer begeleiden.
 • Voorkomen dat er geparkeerd gaat worden op de betonvlakte voor het kassagebouw, hetgeen erg aanlokkelijk is vanwege re grote ruimte. Niet toegestaan!
 • Altijd zorgen dat er doorgangsruimte is voor hulpdiensten (ambulance).
Verzorging.
 • Deze “vliegende brigade” gaat zorgen voor de mensen die op vaste posten zijn.
 • In de kantine kunnen koffie, thee en bekertjes, melk en suiker gehaald worden.
 • In de periode dat men “dienst” heeft gaat het tweetal langs alle posten/vrijwilligers om ze te voorzien van bovenstaande.
 • Hoe vaak, is een kwestie van gevoel.
 • Doordat ze alle vrijwilligers te spreken krijgen, kan het tweetal ook problemen/tekorten en wensen constateren en mogelijk doorgeven aan de commissieleden. Hoewel: men heeft portofoons, maar toch…….
 • Andere dranken worden niet verstrekt, de vrijwilligers krijgen ook nog consumptiebonnen. (van wie?).
Vrijwilligers voor de onderdelen: Wedstrijdtafel, wedstrijdleiding, uitgifte van materiaal, wedstrijdadministratie en baancommissaris (marshall), krijgen uitleg over hun specifieke taak tijdens een briefing. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de heren: Richard Blom, Tony Cornelissen en Gerard Arends.
Fotograaf: Logisch, geen taakomschrijving.

9 opmerkingen:

 1. Hoi Mick,

  zou je de kleur van de tekst van de taakomschrijving in een andere kleur willen plaatsen in plaats van dat blaartrekkende blauw?
  Het blauw laat alle letters zwemmen op het rood (letterlijk). Vrijwel onleesbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Op mijn laptop ziet 't er prima uit. Zal de XP-bak n's aanzetten...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In Explorer ook goed: Ik ben door de censuur!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik heb de tekst ook op het oled-schermpje (beter is er niet! Toch?) van mijn smartphone proberen te lezen. En, nee. Net zo wazig.
  Moet ik nu naar de oogarts?
  Nee, hoor: http://www.merkendiewerken.be/leesbare-websites-en-webteksten/

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ah Theo,
  Ik meende dat je inmiddels op 'vernieuwen' had gedrukt en het probleem inmiddels verholpen was. Ik heb geen smartfone, ben meer nog iemand van de d's, t's en dt's weet je wel?
  Dan ga ik nog wat rommelen voor je!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ah goed te lezen dat ik met mijn bus op het beton kom te staan..
  Dan kom ik er met mijn haringen voor de luifel niet in..

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Precies daarom vind ik dat die bepalingen wel eens wat eerder vermeld mochten worden. Niet pas na d.d. van de inschrijfstop. Het licht gaat aan, het licht gaat uit en weg is uw kwartje...!
  Misschien is het mogelijk de wielen op het beton te zetten en de luifel op het gras (?)
  Zelf heb ik het grootste deel van de track naar RW-Venray gefietst. Maar daarna afgebogen naar het treinstation Venray.voor de terugweg. Dus het terrein heb ik zelf ook nog niet gezien!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Goed leesbaar nu.
  Ik had het gisteren al gezien (smartphone), maar ik typ liever achter mijn pc.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Je krijgt bij mij alle ruimte Theo (-:

  BeantwoordenVerwijderen